Arhiiv

Silt ‘tuludeklaratsioon’

Tuludeklaratsioon

16.02.2009

Kliki! Uut infot loe tuludeklareerimise kohta täpsemalt siit: Tuludeklaratsiooni esitamine

tuludeklaratsioon

Tuludeklaratsioon 2013

Veebruari esimese nädala kolmapäevast reedeni ehk 6.–8. veebruaril saavad kõik möödunud aastal tulu teeninud Eesti residendid maksuameti kodulehel www.emta.ee tutvuda oma tuludeklaratsiooni andmetega. Deklaratsioone saab täiendada, kinnitada ja maksuametile esitada alates 15. veebruarist.

Kõige mugavam on esitada tuludeklaratsioon elektrooniliselt, sest üldjuhul on eeltäidetud deklaratsioonil juba kõik vajalikud andmed olemas. Need tuleb vaid kinnitada ja teatud juhtudel täita mõni lisaväli. Samuti on elektrooniliste deklaratsioonide töötlemine Maksu- ja Tolliameti jaoks lihtsam, mistõttu saavad enam makstud tulumaksu esimestena tagasi just e-deklaratsiooni esitajad.

Tähtsad kuupäevad

  • 6.–8. veebruar – E-maksuametis on võimalik tutvuda eeltäidetud deklaratsiooniga. Kontrollige ning vajaduse korral täiendage või parandage andmeid.
  • 15. veebruar – algab eeltäidetud elektrooniliste tuludeklaratsioonide esitamine Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.
  • 28. veebruar – elektrooniliselt esitatud tuludeklaratsioonide alusel hakatakse tagasi maksma enammakstud tulumaksu.
  • 1. aprill – tuludeklaratsiooni esitamise viimane tähtaeg.
  • 1. juuli – viimane tähtaeg enammakstud tulumaksu tagastamiseks, kui deklaratsioonile tehakse lisakontroll. Infot, kas deklaratsiooni on vaja kontrollida, saate E-maksuametist alates deklareerimisele järgnevast päevast. Tuludeklaratsiooni alusel juurdetasumisele kuuluv tulumaks tuleb tasuda üldjuhul hiljemalt 1. juuliks. Erandiks on residendist füüsilised isikud, kes deklareerisid ettevõtlustulu või kasu vara võõrandamisest, nendel tuleb tulumaks tasuda hiljemalt 1. oktoobriks.

PS! Edasi tuleb eelmiste aastate info.

Oluline teada

Tuludeklaratsioon 2010

2010. a tulumaksumäär oli 21%. Füüsilise isiku maksuvaba tulu 2010. aastal oli 27 000 krooni. Maksumaksjad, kes on omavahel abielus, võivad esitada ühise tuludeklaratsiooni.

Tuludeklaratsiooni saab e-maksuametis esitada alates 15. veebruarist. Alates 28. veebruarist algab tagastamisne e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni esitanud klientidele.. Deklaratsiooni viimane esitamise tähtaeg on 31. märts. 8. – 10. veebruar on võimalus tutvuda e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni eeltäidetud andmetega.

Rohkem infot:

Järjest enam populaarseks muutub keskkooli noorte seas kooli kõrvalt tööl käimine (näiteks nädalavahetustel) ja nooremate seas koolivaheaegadel töötamine. Ning enamasti arvestavad tööandjad nende palgast maha ka tulumaksu. Kooli kõrvalt tööl käiv alla 18-aastane noor ei teeni aasta lõikes üle maksuvaba miinimumi, mistõttu tasub esitada tuludeklaratsioon.

Töötamise ja palga saamisega kaasneb maksukohustused. See tähendab, et Eesti tulumaksuseaduse kohaselt peavad kõik tulu (sh palka) saanud isikud maksma tulumaksu. Tööl käiv noor maksab tulumaksu samamoodi nagu täiskasvanu ja talle kehtivad samasugused maksusoodustused.

Kui tööandja on Sinu töötasult tulumaksu kinni pidanud, siis Sa tuludeklaratsiooni esitama ei pea. Samuti ei pea tuludeklaratsiooni esitama juhul, kui Sinu palk ühes kuus on väiksem kui 2250 krooni. Kui Sinu töötasu on aasta jooksul olnud väiksem kui 27 000 krooni ja Sinu töötasult on tulumaks kinni peetud, siis ei pea Sa samuti tuludeklaratsiooni esitama, kuid deklaratsiooni esitamisel on Sul õigus kogu kinnipeetud tulumaks tagasi saada.

Kui Sa ei ole teinud tööandjale avaldust maksuvaba tulu arvestamiseks, siis arvestab tööandja tulumaksu kogu Sinu palgalt. See tähendab, et Sa oled maksnud tulumaksu rohkem kui seaduses ette nähtud ja Sul on õigus enammakstud tulumaks tagasi saada

Noortel on tuludeklaratsioon lihtne, kuna neil on tõenäoliselt ainult tulud. Tööandja esitatud andmed on kantud eeltäidetud deklaratsioonile, tuleb ainult kontrollida ja kinnitada need.

Tuludeklaratsiooni saab e-maksuametis esitada alates 15. veebruarist. Alates 22. veebruarist algab elektrooniliselt esitatud tuludeklaratsioonide tagasi maksmine. Deklaratsiooni viimane esitamise tähtaeg on 31. märts.

Paberil tuludeklaratsiooni esitanud maksumaksjatele saab Maksu- ja Tolliamet hakata enammakstud tulumaksu tagastama alates 20. aprillist.
Maksu- ja Tolliamet tagastab enammakstud tulumaksu deklaratsioonis näidatud pangakontole hiljemalt 1. juuliks.

Tulumaksu saab tagastada ainult juhul, kui maksustamisperioodil on tulumaksu tasutud.

2010. aasta tulud deklareeritakse kroonides. Tulumaks tagastatakse eurodes.

, , , , , , , , , , , , ,