Arhiiv

Silt ‘projektid’

Ajamaatriks

07.05.2009

Ajamaatriks aitab eristada kiireloomulisi tegevusi mittekiireloomulistest, olulisi ebaolulistest.

ajamaatriks

I SEKTOR

Millised on need tegevused, mille tegemata jätmine põhjustaks suuri katastroofe?

 • Kriisiolukorrad
 • Tähtajalised ülesanded
 • Kohest lahendamist nõudvad probleemid
 • Tähtajalised projektid

II SEKTOR

Millised on need tegevused, mida kogu aeg ei tehta, kuid mille regulaarne tegemine muudaks olukorda pikemas perspektiivis paremaks ning aitaks ennetada suuremaid katastroofe?

 • Planeerimine
 • Probleemide ennetamine
 • Suhete arendamine ja hoidmine
 • Õppimine ja enda arendamine
 • Pikaajalised tähtajad

III SEKTOR

Millised on need tegevused, mida tuleks teha, lähtudes “igapäevastest vajadustest” ja teiste inimeste ootustest?

 • Vahelesegamised ja tarbetud telefonikõned
 • Teistele tähtsad ülesanded ja probleemid
 • Ootamatud külalised
 • Mõningad aruanded

IV SEKTOR

Millised on need tegevused, mis pole nii vajalikud, kuid mida on meeldiv teha?

 • Meelelahutus tööajal
 • Mittevajalikud askeldused
 • Tähtsusetud e-mailid
 • Vähetähtsad, kuid meeldivad kohtumised

Kui enamus aega kulutad mitte kiireloomulisele ja olulisele (II sektor)

 • Toimub liikumine pikaajaliste eesmärkide poole
 • Tegevused on enamasti plaanitud
 • Kriise tekib vähe, sest neid ennetatakse
 • Pikaajalised tähtajad ei muutu liiga lühikeseks

Kui enamus aega kulutad kiireloomulisele ja ebaolulise (III sektor)

 • Pidev ja kiire tegutsemine ebaolulisega
 • Sageli jätab ülemusele hea mulje
 • Tehakse palju mõttetut paberitööd ja aruandeid
 • Tunned end allasurutuna ja ei suuda asju kontrollida

Aga kuidas toime tulla? Meil on erinevad rollid (ülemus, alluv, üliõpilane, abikaasa, blogija, jne) ja igal rollil oma missioon – kes ma tahan olla, mida teha ja mida saavutada. Määrata tuleks iga rolliga seonduvad eesmärgid -mida ma saan teha, et saavutada oma eesmärke?!

Analüüsi oma tegemisi – milliseid eesmärke ma olen saavutanud, millseid raskusi ma ületasin, kas nende saavutamiseks kulutatud aeg oli õigustatud, milliseid eesmärke ei suutnud saavutada ja miks, kui suure aja veetsin I, II, III ja IV sektoris?

Millises sektoris veedate teie suurema osa oma ajast?

, , , , , , , , ,

Sinu karjäär 2009. aastal

04.01.2009
Comments Off on Sinu karjäär 2009. aastal

Sinu karjäär 2009. aastalTöötuse määr tõuseb iga päevaga. Ja meil läheb üha keerulisemaks, et hoida pead “veepinnal”. Siin on mõningad soovitused, mis aitavad kaitsta teie karjääri edukust.

PLAANID

Me ei pane kirja asju, mis me peame ära tegema vaid panme kirja eesmärgid oma karjääris, milleni me tahame jõuda. Mis ametil me töötame ja kui palju me teenima 2009. aasta lõpuks? Eesmärkide kirja panemine muudab need konkreetseteks ja meil on kergem nende poole püüelda.

SWOT-analüüs

Olge enda vastu ausad. Tugevused – mis on teie head oskused ja kuhu te olete juba jõudnud. Nõrkused – asjad mis võivad taksistada veel suurema edu saavutamist. Võimalused – “lahtised uksed” teie jaoks ja oma teadmiste ära kasutamine. Ohud – asjad mis võivad ohustada teie karjääri ja edu.

CV

Edukad inimesed on alati avatud uutele pakkumistele. Vaadake oma CV üle, lisage sinna koolitused millest olete viimasel ajal osa võtnud, uued projektid, senimarid jm. CV peab olema alati “stardivalmis”.

KARJÄÄR

Enamik inimesi unustab ära, et meil on tegelikult kaks töökohta. Esimene –  te teete seda mida te oskate teistest paremini ja mille eest teile makstakse. Teine – teha seda, mida on vaja teha, et tagada oma töökoht ja edu.

RAHA

Pane kirja oma kulud ja tulud. Analüüsi oma väljaminekuid. Kas kuskilt saab kokku hoida? Kas mõned kulutused saavad teile rohkem kasu tuua?

TÖÖ

Paljud inimesed arvavad, et raskelt tööd tehes, koguaeg hõivatud olles ja palju energiat põletades saavutatakse edu nii karjääris kui ka eraelus. Ei ole nii. Kõige jaoks tuleb leida aega – pere, sõbrad, puhkus, endi harimine. Oma aega tuleb planeerida.

OSKUSED JA TEADMISED

Lugege raamatuid, osalege seminaridel, võtke koolitusi. Harige ennast. Olge kursis maailmas toimuvaga. Kohvipausidel lugege erialakirjandust, mitte elu24.ee’d

TÖÖKAASLASED

Suhtle rohkem oma töökaaslaste ja ülemusega. Võtke ette ühisüritusi. Ainult hästi toimiv meeskond lööb läbi.

, , , , , , , , , , , , , , , ,