Arhiiv

Silt ‘probleemid’

Ajamaatriks

07.05.2009

Ajamaatriks aitab eristada kiireloomulisi tegevusi mittekiireloomulistest, olulisi ebaolulistest.

ajamaatriks

I SEKTOR

Millised on need tegevused, mille tegemata jätmine põhjustaks suuri katastroofe?

 • Kriisiolukorrad
 • Tähtajalised ülesanded
 • Kohest lahendamist nõudvad probleemid
 • Tähtajalised projektid

II SEKTOR

Millised on need tegevused, mida kogu aeg ei tehta, kuid mille regulaarne tegemine muudaks olukorda pikemas perspektiivis paremaks ning aitaks ennetada suuremaid katastroofe?

 • Planeerimine
 • Probleemide ennetamine
 • Suhete arendamine ja hoidmine
 • Õppimine ja enda arendamine
 • Pikaajalised tähtajad

III SEKTOR

Millised on need tegevused, mida tuleks teha, lähtudes “igapäevastest vajadustest” ja teiste inimeste ootustest?

 • Vahelesegamised ja tarbetud telefonikõned
 • Teistele tähtsad ülesanded ja probleemid
 • Ootamatud külalised
 • Mõningad aruanded

IV SEKTOR

Millised on need tegevused, mis pole nii vajalikud, kuid mida on meeldiv teha?

 • Meelelahutus tööajal
 • Mittevajalikud askeldused
 • Tähtsusetud e-mailid
 • Vähetähtsad, kuid meeldivad kohtumised

Kui enamus aega kulutad mitte kiireloomulisele ja olulisele (II sektor)

 • Toimub liikumine pikaajaliste eesmärkide poole
 • Tegevused on enamasti plaanitud
 • Kriise tekib vähe, sest neid ennetatakse
 • Pikaajalised tähtajad ei muutu liiga lühikeseks

Kui enamus aega kulutad kiireloomulisele ja ebaolulise (III sektor)

 • Pidev ja kiire tegutsemine ebaolulisega
 • Sageli jätab ülemusele hea mulje
 • Tehakse palju mõttetut paberitööd ja aruandeid
 • Tunned end allasurutuna ja ei suuda asju kontrollida

Aga kuidas toime tulla? Meil on erinevad rollid (ülemus, alluv, üliõpilane, abikaasa, blogija, jne) ja igal rollil oma missioon – kes ma tahan olla, mida teha ja mida saavutada. Määrata tuleks iga rolliga seonduvad eesmärgid -mida ma saan teha, et saavutada oma eesmärke?!

Analüüsi oma tegemisi – milliseid eesmärke ma olen saavutanud, millseid raskusi ma ületasin, kas nende saavutamiseks kulutatud aeg oli õigustatud, milliseid eesmärke ei suutnud saavutada ja miks, kui suure aja veetsin I, II, III ja IV sektoris?

Millises sektoris veedate teie suurema osa oma ajast?

, , , , , , , , ,